english česky
Menu

Data pro Českou republiku

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"
Zobrazeno odbdobí od 1. 3. 2020. (nastavení)

Nastavení

Časový rámec

Zde si můžete nastavit časový rámec, který má být v grafech zobrazen.

Aktuální čísla

Potvrzených případů celkem: 1665327
Potvrzených případů včera: 188
Aktuální odhad čísla R: 0.74
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 07:41:00

Přírůstky

Týdenní předpověď

Zeleně je označena předpověď od začátku posledního týdne, žlutě je vyznačená aktuální předpověď na dalších 7 dní. Předpověď přitom není založena na žádném sofistikovaném modelu. Prostě se ukazuje, jak by to mělo růst, kdyby to rostlo stejně jako minulý týden.

Odhad reprodukčního čísla R

Reprodukční číslo je odhadnuto pěti způsoby. Na základě znalosti počtu nových případů, na základě znalosti počtu nových hospitalizací, na základě znalosti počtu nových závažných případů, na základě počtu úmrtí a na základě objevení prvních symptomů. Reprodukční číslo vypočtené z hospitalizací by mělo zřejmě více odpovídat realitě, než R stanovené z počtu nových případů, ale mělo by být o pár dní posunuté. Některé křivky je potřeba v grafu explicitně zapnout.

Dne 21. ledna 2021 přestalo ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat počty propuštěných z hospitalizace. To byl údaj nutný k výpočtu R na základě hospitalizací. Samotné R se nakonec podařilo stanovit na základě neveřejných dat z ministerstva zdravotnictví, lze ale čekat, že tato data budou mít nějaké limitace. Zejména lze očekávat, že R posledních několika zveřejněných dnů bude nižší, než by mělo být. Je to dáno tím, že R se stanovuje z dat hospitalizovaných pacientů, které mají tendenci být do systému zanášeny až s nějakým zpožděním. Bude zajímavé sledovat, kolik dní zpětně bude možné hodnotu R považovat za stabilizovanou.

Každopádně, i původní výpočet R z hospitalizací je pro srovnání stále k dispozici (také se musí explicitně zapnout). U původního výpočtu lze pozorovat, že na začátku září vykazuje prapodivné výkyvy, které před tím nevykazoval. Znamená to, že ministerstvo zdravotnictví i zpětně upravilo zveřejněná data, kterými křivky "rozhodilo". Z na tomto webu uložených dat už ale nelze dohledat, kdy a jak přesně ministerstvo do historických dat zasáhlo. S největší pravděpodobností důvod, proč ministerstvo zdravotnictví přestalo zveřejňovat počty propuštěných z nemocnice přesně odpovídají důvodu, proč ministerstvo změnilo historická data.

Přírůstky podle krajů

Přírůstky podle věku

Přehled hospitalizací

Tento graf ukazuje aktuální počet hospitalizovaných a aktuální počet hospitalizovaných ve vážném stavu ve srovnání s aktuálním počtem případů. Ten je přitom průměrován po týdnech. Graf také nově obsahuje i týdenní předpověď počtu hospitalizovaných.

Nové hospitalizace

Tento graf ukazuje denní nové případy hospitalizací. Podle všeho to vypadá, že zatímco některé hospitalizace jsou zaneseny okamžitě, u jiných to několik dní může trvat. Počty hospitalizovaných se tedy stabilizují až za několik dní zpětně. (Uvidíme, kolik dní bude potřeba.)

Nové hospitalizace podle věku

Závažné případy hospitalizací podle věku

Přehled úmrtí

Odhad skutečného počtu případů

Tento odhad skutečného počtu případů ve skutečnosti neukazuje opravdový počet případů, ale snaží se srovnat graf podle situace, jak šlo odhalování případů v létě, kdy bylo případů nejméně a tudíž je hygiena zvládala trasovat nejlépe. Jistě i tehdy mnoho případů ušlo pozornosti hygieny, takže počet skutečných případů by byl ještě o to (tolikrát) větší. Tento graf se prostě snaží odfiltrovat vliv proměnlivé kvality testování na hodnoty. Skutečný počet případů je tak mnohem spíše čistým konstantním násobkem této křivky, než křivky testovaných.

Všechna úmrtí v České republice

Tento graf ukazuje denní průměr všech úmrtí v České republice v rozmezí let 2011 - 2020. Data jsou poměrně značně zpožděna za realitou. Data je možné prohlédnout v sekvenčním pohledu (jednotlivé roky jsou zařazeny za sebou), tak v paralelním pohledu (data jsou vynesena do stejného roku). V grafu "mezní hodnoty" jsou vidět mezní hodnoty za období 2011 - 2019, průměr za stejné období a křivka roku 2020. Hodnoty úmrtí jsou přepočítány z týdenních počtů na denní průměry.

Úmrtí v České republice podle věku