english česky
Menu

Závěry

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"

Pozorováním dat o epidemii lze dojít k několika, myslím, vcelku zajímavým závěrům. Každý závěr má svou vlastní stránku, kde je podrobněji diskutován. V současné době jsou všechny závěry učiněny z dat z první vlny (tedy z obodobí zhruba od března 2020 do června 2020). Druhá vlna epidemie přináší nové pohledy na data, ale všechny závěry z první vlny vypadají být v zásadě stále validní. Pozorovatelné závěry přitom jsou:

  1. Vliv Faktoru X na průběh epidemie: Na epidemii působí faktory, které nejsou pod lidskou kontrolou. Tyto faktory jsou přitom poměrně velké. Mohou ovlivňovan celou situaci z více jak 20%. Tyto faktory jsou přitom označovány jako Faktor X.
  2. Efekt pátku třináctého: V pátek 13. března nastal v zemích západní Evropy velmi výrazný poskok nahoru v počtu nově nakažených, který se naprosto vymyká všem jiným přírůstkům v rámci první vlny epidemie. Jakoby nešťastný den platil jenom na lidi a nikoliv na viry. V zemích východní Evropy je pak efekt pátku třináctého velmi nezřetelný.
  3. Podobný průběh epidemie v různých zemích Evropy v březnu a v dubnu: Epidemie vykazuje napříč Evropou velmi podobné parametry. Nezávisle na tom, jak moc se v té či oné zemi epidemie rozjela či jaká opatření se v které zemi přijala, lze říci, že rychlost šíření epidemie byla vždy velmi podobná. K podobnému průběhu patří i to, že moment, kdy křivka rychlosti šíření protíná nulu (což odpovídá vrcholu epidemie), nastává snad po celé Evropě na přelomu března a dubna. V některých zemích (Spojené království, Švédsko) je útvar podobný vrcholu taktéž patrný. Nicméně v těchto zemích epidemie pokračovala dalším růstem (byť mírnějším), zatímco ve většině evropských zemí přešla do klesání.
  4. Prakticky identický průběh epidemie v České republice a v Německu: V České republice a v Německu mají epidemie v březnu a v dubnu 2020 velmi podobný až identický průběh a liší se pouze startovní pozicí obou zemí. Nejzajímavější na tom je, že rychlost šíření epidemie v obou zemích kopíruje jedna druhou včetně týdenních oscilací.
  5. Nezáleží jenom na metodice testování, ale i na metodice sčítání výsledků: Podíváme-li se na data z České republiky ze dvou různých, avšak oficiálních zdrojů, zjistíme, že i dva zdroje dat vycházející ze stejného testování, se mohou značně lišit. I to, jak se jednotlivé dílčí výsledky sbírají a sčítají, tedy může ovlivňovat výsledky.

Články na blogu

Problematice koronaviru se věnuje také několik článků na blogu vidlakovykydy.cz. Články jsou pokusem popularizovat různá zjištění, která vznikla na základě pozorování grafů na těchto stránkách zobrazovaných. Zejména u článků vzniklých v průběhu první vlny lze vidět absenci informace, že vlády evropských zemí naskočily do testovacího procesu až hluboko v průběhu epidemie. Nic jiného totiž nemůže vysvětlit tak obrovské rozdíly v odhadech reprodukčního čísla z první a druhé vlny. Toto vysvětlení ale v průběhu první vlny ještě nebylo jasné a vyplynulo až z pozorování druhé vlny epidemie.

Z článků, které na blogu vyšly, a věnují se více či méně analýze koronavirových dat, bych jmenoval tyto (jsou řazeny podle data vydání):

SARS-CoV-2
Cached sources: Dynamic sources: testing page