english česky
Menu

Závěry

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"

Efekt pátku třináctého

V pátek 13. března nastal v zemích západní Evropy velmi výrazný skok nahoru v počtu nově nakažených, který se naprosto vymyká všem jiným přírůstkům. Koroňák, jako by se na pátek třináctého připravoval, jeden den před tím nastal pokles, který následující vzestup ještě více zvýraznil. Na součtové křivce denních přírůstků to vypadá takto:

Graf rychlosti šíření pak vypadá takto:

Skok je přitom velmi zřetelný nejméně v těchto zemích: Belgie, Finsko, Island, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko. Ty jsou také vyneseny v grafu. V zemích východní Evropy je stejný skok velmi nezřetelný, jak ukazuje následující graf:

Tento graf ukazuje rychlost šíření pro součet zemí: Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Slovinsko.

Lze asi pouze spekulovat, co přesně efekt pátku třináctého způsobilo. Osobně se domnívám, že souvisí s oslavou mezinárodního dne žen, 5 dní před tím. V západní Evropě je svátek mnohem více slaven, než v zemích Evropy východní. Masové akce byly zřejmě ideální živnou půdou pro šíření viru.

SARS-CoV-2
Cached sources: Dynamic sources: testing page