english česky
Menu

Srovnání zemí

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"
Zobrazeno odbdobí od 1. 3. 2020. Vybráno celkem 11 zemí. (nastavení)

Nastavení

Porovnávané země

Zde si můžete vybrat země, se kterými se bude pracovat a jejichž křivky budou vyneseny do grafů.

Evropa

Amerika

Asie

Austrálie/Oceánie

Afrika

Česká republika podle krajů

USA

Ostatní

Referenční země

Některé grafy pracují s jednou se zemí jako vyjímečnou, podle které všechny ostatní porovnávají. Ta je nazvána referenční zemí. Referenční země se automaticky počítá i jako porovnávaná země.

Časový rámec

Zde si můžete nastavit časový rámec, který má být v grafech zobrazen.

Nové případy

Na zahřátí si dáme denní a týdenní případy počtu potvrzených nakažených. Všechny vynesené do jednoho grafu:

Zde můžete kouknout na tytéž grafy, přeškálované na 100000 obyvatel:

A zde jsou opět tytéž grafy, ale škálované na stejnou velikost: