english česky
Menu

Koroňáček

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"

Úvod

Tato stránka vizualizuje průběh šíření Koroňáku z veřejně dostupných dat pomocí různých druhů grafů. Vývoj v různých zemích lze sledovat v grafech, kde jsou hodnoty všech zemí vyneseny do stejného grafu. Z toho lze dojít k zajímavým pozorováním. Navštivte srovnávací stránku jednotlivých zemí ke srovnání vývoje v různých zemích.

Samostatná stránka je věnována datům o České republice. Najdete na ní mnohé grafy a hodnoty i pro údaje, které pro ostatní země nejsou k dispozici.

Některým zajímavým pozorováním se potom věnuje stránka s jednotlivými závěry. Některé ze závěrů mohou být velmi překvapivé. Některé závěry vznikly už v průběhu první vlny epidemie (březen až červen 2020). Další vývoj nasvítil závěry v novém světle, nicméně lze je stále brát jako relevantní.

Metodika některých přístupů, které nejsou úplně běžné, je rozebírána v samostatných metodických poznámkách.

Ovladání aplikace

Základem celé aplikace je velké množství různých grafů. Ty mohou být v základním pohledu poněkud nepřehledné. Grafy jsou nicméně interaktivní a mají několik funkcí, které zvyšují přehlednost:

Na některých stránkách je možné si zvolit další nastavení. K dispozici je možnost vybrat si země, které budou vyneseny v grafech a možnost zvolit si časové období, které bude v grafech zobrazováno. Podle charakteru stránky se mění dostupnost jednotlivých možností. Nastavení je možné měnit kliknutím na odkaz "nastavení" dostupný v úvodní části stránky. Aplikace si pamatuje zvolené nastavení i při dalších návštěvách.

Zdroje dat

Data ve všech grafech vycházejí z následujících zdrojů:

SARS-CoV-2
Cached sources: Dynamic sources: testing page