english česky
Menu

Závěry

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"

Prakticky identický průběh epidemie v České republice a v Německu

Prakticky identický průběh epidemie v České republice a v Německu je velmi zajímavý fenomén. Zajímavé je to zejména proto, že na úrovni postupu vlád obou zemí lze pozorovat velmi značné rozdíly. Podíváme-li se na normalizované grafy denních přírůstků, vypadá to takto:

A na grafu rychlosti šíření epidemie to vypadá takto:

A na podílovém grafu denních přírůstků vypadá celá situace takto:

Nakonec, na podílovém grafu všech případů vypadá celá situace takto:

Z grafů a jejich podobností lze vyčíst několik věcí:

Z dat se tedy jeví, že trendy, které ovlivnily vývoj epidemie, jsou pro obě země prakticky totožné. A to přes diametrálně rozdílný přístup vlád obou zemí k epidemii. Lze tedy prohlásit, že vládní opatření samy o sobě v zásadě vývoj epidemie příliš neovlivňují. Epidemie se šíří v zásadě navzdory všem vládním opatřením. To ovšem neznamená, že ani sociální chování lidí epidemii neovlivňuje. Naopak, týdenní oscilace jsou jasným svědectvím toho, že chování lidí epidemii ovlivňuje. Vládní opatření mají spíše tendenci usměrnit chování lidí, ne každé opatření má ale stejný vliv. Také lze mluvit o zcela přirozených vlivech na chování lidí, které nastávají zcela nezávisle na vládních opatřeních. Lze také očekávat, že v případě, že vláda té či oné země nechce obětovat úplně celou ekonomiku (a v zásadě ani český relativně restriktivní přístup celou ekonomiku ani náhodou neobětuje), má jenom velmi omezenou manévrovací schopnost zavádět opravdu účinná opatření. Jinými slovy: pracovní a ekonomické kontakty jsou podstatnou složkou šíření epidemie a k opravdovému zastavení Koroňáku by bylo nutné omezit i ty. A to v mnohem větší míře, než se odehrálo.

Dobrou zprávou ovšem je, že vládní opatření nejsou ani náhodou podstatnou složkou, která rychlost šíření epidemie ovlivňuje. Ta je spíše ovlivňována faktory na vládách zcela nezávislými. Z faktorů, které vypadají, že mají na epidemii silný vliv, lze jmenovat tyto:

Naopak lze prohlásit, že tyto faktory vývoj epidemie příliš neovlivňují:

SARS-CoV-2
Cached sources: Dynamic sources: testing page