english česky

Koroňáček

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"

Tato stránka vizualizuje průběh šíření Koroňáku z veřejně dostupných dat. Věnuje se zejména aspektu šíření epidemie populací a méně se zaměřuje na aspekt úmrtnosti. Na základě pozorování dat lze dojít k několika velmi překvapivým závěrům. Metodika porovnávání a význam jednotlivých grafů je popsána v samostatném metodickém rozboru. Stránka přitom používá různé zdroje dat. Jen pro rychlý přehled, samostatnou stránku mají data pro České republiku. Přímo na této stránce si potom můžete sami zvolit, které země chcete porovnávat. Jistá skupina zemí je již přednastavena, ale můžete si nastavení změnit na vámi požadovanou skupinu zemí.

Základem této práce je srovnání průběhů epidemie v různých zemích. K tomu je vhodné si křivky z různých zemí vynést do jednoho grafu. Je-li v grafu mnoho křivek současně, nebývá srovnání tak zřetelné. Proto lze u jednotlivých grafů kliknout na legendu a tím zapínat a vypínat jednotlivé křivky. Taktéž si všimněte u každého grafu menu v pravém horním rohu, pomocí kterého můžete s grafem manipulovat. Zejména pak upozorňují na ikonku domečku s popiskem Reset axes:

obrázek menu u grafů
které nastaví měřítka grafu tak, aby zobrazované křivky byly co nejlépe viditelné. Někdy to zafunguje samo, někdy je tomu potřeba pomocí tlačítka Reset axes pomoci. Nově pak také bylo přidáno tlačítko Toggle fullscreen mode, které roztáhne graf na celou obrazovku.

V sekci "Výběr zemí" si pak lze předvybrat země, které budou do grafů vyneseny, aby tam byly jenom ty, které vás zajímají.

Nastavení

V této sekci si můžete nastavit, které země chcete mít viditelné v grafech, popřípadě některé další parametry zobrazení. Ačkoliv lze křivky jednotlivých zemí v grafech zapínat a vypínat, při velkém množství zemí je to nepřehledné. Zde v nastavení si proto můžete předvybrat jenom určité země, které chcete porovnávat. Také si zde můžete nastavit referenční zemi, vůči které se bude vše porovnávat.

Porovnávané země

Zde si můžete vybrat země, se kterými se bude pracovat a jejichž křivky budou vyneseny do grafů.

Evropa

Amerika

Asie

Austrálie

Česká republika podle krajů

Ostatní

Referenční země

Některé grafy pracují s jednou se zemí jako vyjímečnou, podle které všechny ostatní porovnávají. Ta je nazvána referenční zemí. Referenční země se automaticky počítá i jako porovnávaná země.

zobrazit nastavení...

Denní případy

Na zahřátí si dáme denní případy počtu potvrzených nakažených. Všechny vynesené do jednoho grafu:

Zde můžete kouknout na tytéž grafy, ale škálované na stejnou velikost:

Týdenní případy

Nyní se podíváme, jak vypadá týdenní graf:

Rychlost šíření

Tento graf zobrazuje rychlost šíření epidemie, jak je definovaná v metodice:

Podílový graf denních přírůstků a celkového počtu nakažených

Bližší informace k podílovému grafu najdete v metodice. Podílový graf pro denní případy:

Podílový graf pro všechny případy:

Normalizovaný podílový graf denních přírůstků a celkového počtu nakažených

Tento graf je podobný podílovému grafu denních/všech přírůstků, pouze jsou hodnoty navíc normalizovány a logaritmovány (více informací v metodice). Normalizovaný podílový graf pro denní případy:

Normalizovaný podílový graf pro všechny případy:

Součet případů

Tento graf ukazuje časovou řadu součtu denních případů všech vybraných zemí.

A zde je graf rychlosti šíření pro všechny země dohromady:

A to je prozatím vše. Nezapomeňte se kouknout také na stránku se závěry. Napadne-li mě něco dalšího, přidám to mezi grafy. Pokud byste mě chtěli kontaktovat, učiňte tak přes e-mailovou adresu vidlakovykydy@gmail.com.

SARS-CoV-2
Cache info: