english česky
Menu

Srovnání zemí

Koronavirus SARS-CoV-2 "Koroňáček"
Zobrazeno odbdobí od 1. 3. 2020. Vybráno celkem 2 zemí. (nastavení)

Nastavení

Porovnávané země

Zde si můžete vybrat země, se kterými se bude pracovat a jejichž křivky budou vyneseny do grafů.

Evropa

Amerika

Asie

Austrálie

Česká republika podle krajů

Ostatní

Referenční země

Některé grafy pracují s jednou se zemí jako vyjímečnou, podle které všechny ostatní porovnávají. Ta je nazvána referenční zemí. Referenční země se automaticky počítá i jako porovnávaná země.

Časový rámec

Zde si můžete nastavit časový rámec, který má být v grafech zobrazen.

Nové případy

Na zahřátí si dáme denní a týdenní případy počtu potvrzených nakažených. Všechny vynesené do jednoho grafu:

Zde můžete kouknout na tytéž grafy, ale škálované na stejnou velikost:

Rychlost šíření

Tento graf zobrazuje rychlost šíření epidemie, jak je definovaná v metodice:

Odhad reprodukčního čísla R

Tento graf zobrazuje odhad reprodukčního čísla R pro jednotlivé země. Je založen na velmi podobném modelu, který odpovídá zjednodušenému modelu používaném ministerstvem zdravotnictví.

Počty úmrtí

Podílový graf denních přírůstků a celkového počtu nakažených

Bližší informace k podílovému grafu najdete v metodice.

Normalizovaný podílový graf denních přírůstků a celkového počtu nakažených

Tento graf je podobný podílovému grafu denních/všech přírůstků, pouze jsou hodnoty navíc normalizovány a logaritmovány (více informací v metodice).

Součet případů

Tento graf ukazuje časovou řadu součtu denních případů všech vybraných zemí.

A zde je graf rychlosti šíření pro všechny země dohromady:

A to je prozatím vše. Nezapomeňte se kouknout také na stránku se závěry. Napadne-li mě něco dalšího, přidám to mezi grafy. Pokud byste mě chtěli kontaktovat, učiňte tak přes e-mailovou adresu vidlakovykydy@gmail.com.

SARS-CoV-2
Cached sources: Dynamic sources: testing page